مدیریت فناوری اطلاعات، و شبکه دولت
حمیدرضا روحبخش معارف
مدیریت فناوری اطلاعات، و شبکه دولت

    .
                                                                                                                                                           
نام فرمانداری مسئول فناوری اطلاعات تلفن فرمانداری
باخرز حسین آقایی 54825434
بردسکن محسن خسروی 55424214
بجستان مصطفی رجایی مزار 56522212
تایباد رحمان تقی زاده 54523195
فیروزه محمدجواد بهمنی 43523939
تربت جام رضا تمیز 52527711
تربت حیدریه آقای صالحی 52224040
جغتای مرتضی ابوی سانی 45622278
جوین سعید ایمانی 45222888
چناران خانم اسدپور 46123344
خلیل آباد محمد براتی 57726000
خواف غلام حسین محمدی 54222311
خوشاب آقای علوی 45024664
درگز محسن کامل 46223001
رشتخوار مهیارزمانیه 56223366
زاوه سید مهدی حسینی 53723280
سبزوار حسن عربی 44229003
سرخس امیر سوختانلو 34522021 - 22
بینالود عاطفه زمزمی 35593351
فریمان مصطفی واعظی 34623231/34624101
قوچان محمد صادقیان 47222131
کاشمر حسین خبازی 55234401
کلات آقای جماعتی 34722211
گناباد خ تقی زاده 57256661
مشهد خ عباسیان 32290065
(داخلی284)32258062
مه ولات الیاس محمدی 56722613
نیشابور سید مصطفی موسوی 43332011/43329923
داورزن احمد باشتنی 44923366
صالح آباد
 
علی میرزائی 52753255
 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
تا چه حد از مطالب سایت راضی هستید؟
آماربازدیدکنندگان
آب و هوا
www.it.khorasan.ir