مدیریت فناوری اطلاعات، و شبکه دولت
حمیدرضا روحبخش معارف
مدیریت فناوری اطلاعات، و شبکه دولت

    .
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

برگزاری جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک با رویکرد تحقق پنجره واحد خدمات دولتی

جلسه کمیته دولت الکترونیک با حضور معاون محترم توسعه مدیرت ومنابع ، سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی و برخی از مدیران کل محترم دفاتر ستادی استانداری برگزار شد.

جلسه کمیته دولت الکترونیک با حضور معاون محترم توسعه مدیرت ومنابع  ، سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی و برخی از مدیران کل محترم دفاتر ستادی استانداری  برگزار شد.براساس دستور کار جلسه ، طرح پیشنهادی پنجره واحد خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی استان مطرح ومورد بررسی قرارگرفت.
در ابتدای جلسه آقای مهندس روحبخش،مدیرفناوری اطلاعات شبکه دولت، با اشاره به مزایای استقرار پنجره واحد خدمات الکترونیکی استان به عنوان ابزار اعمال حاکمیت و نظارت برفرایندهای خدمات رسانی دستگاه های اجرایی استان، رویکرد مشارکت و استفاده از ظرفیت شرکت های توانمند بخش خصوصی دانش بنیان در جهت تولید و استقرار سامانه های هوشمند سازی به روش BOT،تشریح نموده و استقرار  پنجره واحد خدمات استانی  را یکی از مهمترین ابزارها در تحقق توسعه دولت الکترونیکی و حاکمیت الکترونیکی دانستند.
سرکارخانم مهندس موسوی معاون محترم استاندار ، ضمن حمایت واستقبال دراستفاده از  راهکارهای فناورانه همچون پنچره واحد خدمات الکترونیکی استان ، بر تشکیل کمیته های تخصصی کارشناسی برای پیشبرد جدی وسریع  این پروژه تاکید کردند. ایشان همچنین از مدیران کل دفاتر ستادی خواستند ضمن بررسی طرح پیشنهادی از زوایای مختلف کاربردی ، نظرات ،پیشنهادات حوزه کاری خودرا برای جمع بندی به دفتر فناوری اطلاعات ارسال نمایند. معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری خواستار فاز بندی پروژه در احصا فرایندهای کاری و اولویت بخشی برای مکانیزاسیون آنها شدند.
درادامه آقای دکتر سالیانی ضمن استقبال از استقرار  پروژه پنچره واحد خدمات الکترونیکی استان واعلام آمادگی برای احصا خدمات و مکانیزاسیون فرایندهای مرتبط با کارگروه امور زیربنایی استان ، اجرای بدون نقص پروژه رامنوط به تغییر نگرش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و اصلاح وتغییر دستورالعملها و الزامات قانونی مربوط به هر خدمت  دانستند .
لازم به توضیح است با استقرار کامل پنچره واحد خدمات الکترونیکی استان ،شهروندان می توانند بسیاری از خدمات، استعلامات ،موافقت اصولی و مجوزهای کاری را بدون نیاز به حضور فیزیکی ضمن بارگذاری کامل مستندات ومدارک مورد نیاز در یک درگاه واحد دریافت نمایند ودر هرلحظه ضمن تعامل الکترونیکی با درگاه خدمات از آخرین وضعیت درخواست مطلع و تاحصول نتیجه فرایند را بصورت الکترونیکی پیگیری نمایند.در این جلسه شرکت فناپ وابسته به بانک پاسارگاد طرح فنی پنچره واحد خدمات را که به نحوی در استان خوزستان تجربه راه اندازی داشتند ،ارائه  نمودند.


منبع : مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت
تعداد بازدیدها : ۱۰۰

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
کدام بخش زیرپرتال بیشتر مورد نظر است؟
آماربازدیدکنندگان
اوقات شرعی